Hankkeen kolmannen sektorin yhteistyökumppaneiden esittelyt

Sotainvalidien Veljesliitto

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry