Mikä PASSARI-hanke on?

PASSARI-hanke (v.2010–2013) on Uudenmaan ELY-keskuksen rahoittamaa ja Stadin aikuisopiston hallinnoimaa TYKE-toimintaa, jossa ammatillinen oppilaitos yhteistyössä työelämän edustajien kanssa on luonut matalan kynnyksen työllistymispolku -mallin hyvinvointialalle. Työllistymispolku tukee työtöntä työnhakijaa kiinnittymään takaisin työelämään ja uuteen ammattiin kodin arjen avuksi työtehtäviin. Hankkeen nimi, Passari, kuvaa osuvasti työtehtäviä, joihin työtön henkilö polun kautta työllistyy. Kotityöpalvelualan perinteisiä työtehtäviä ovat kotisiivous, tekstiili- ja vaatehuolto, ruoanvalmistus, pihan ja puutarhan hoito, erilaiset kodin kunnostus- ja huoltotehtävät, henkilökohtainen avustaminen kuten pukeutumis- ja peseytymis- ja ulkoiluapu sekä asiointi- ja kauppapalvelut.

Työllistymispolkumallia on testattu Helsingissä vuosien 2012–2013 aikana kahdella pilotti-ryhmällä. Pilottien tulokset olivat työnhakijan kannalta loistavat: 80 % Passareista työllistyi koulutukseen jälkeen ja 20:sta kuusi on jatkanut polkua ammatillisiin opintoihin. Vuoden 2013 loppuun mennessä toimintamalli tullaan juurruttamaan osaksi Stadin aikuisopiston työelämän kehittämis- ja palvelutehtävää. Vuoden 2013 aikana toimintamallia levitetään Espoon, Lahden ja Hämeenlinnan alueelle. Lahden ja Hämeenlinnan alueella toimintamallin sopivuutta testataan myös kaupan ja hallinnon toimialalle tilitoimistoympäristöön.

> Takaisin etusivulle