Mitä matalan kynnyksen
työllistymispolku -malli tarkoittaa?

Työllistymispolku tukee työttömyysuhan vaarassa olevaa työntekijää ja/tai työtöntä työnhakijaa kiinnittymään takaisin työelämään ja uuteen ammattiin matalan kynnyksen periaatteella. Työnhakijan soveltuvuus alalle kartoitetaan ja hänelle etsitään työllistävä yritys tai organisaatio. Hänelle järjestetään kodin arjen avuksi työtehtäviin perehtymiseen kolmen kuukauden kestoinen täsmäkoulutus, joka sisältää tietopuolisia opintoja Stadin aikuisopistossa (6 ov) ja työharjoittelua (6 ov) työllistävässä yrityksessä. Koulutus koostuu seuraavista opintokokonaisuuksista: 1)Työntekijänä kotityöpalvelualalla, 2) Asiakkaan kodissa toimiminen (sisältäen Palveluja kotiin -passin), 3) Kodin siivous ja tekstiilihuolto, 4) Kodin ruokahuolto (sisältäen Hygienia-passin), 5) Avustaminen ja asiointi (sisältäen EA-1), 6) Kodin teknisten laitteiden käyttö, kodin huoltotyöt ja piha-alueen hoito. Koulutuksen jälkeen työnhakijaa tuetaan työsuhteen solmimisessa työharjoitteluyritykseen tai tarvittaessa toiseen alan yritykseen. Työllistymis-polulla työnhakijaa tuetaan myös jatko-opintoihin esimerkiksi oppisopimuksella opiskellen kotityöpalvelualan-, puhdistuspalvelualan ja kiinteistöhuoltoalan ammattilaiseksi tai lähihoitajaksi. Yrityspalveluiden turvin työnhakijaa tuetaan myös yrittäjyyteen.

Yhteenvetona: työllistymispolulla jokaisella työnhakijalla on suunta kohti työelämää ja työllistymistä.

> Takaisin etusivulle