PASSARI-hankkeen mentori Taija Härkki

• Maatalous- ja metsätieteiden maisteri, pääaine kuluttajaekonomia,
elintarvike-ekonomia, ravitsemustiede, tutkija
• Yrittäjä: Taijana Oy
• Opetusministeriön nimeämä Kotitalous- ja kuluttaja-alan tutkintotoimikunnan jäsen Suomen Yrittäjien ja Yrittäjänaisten edustaja
• Opetusministeriön nimeämä Kiinteistö- ja kuluttaja-alan koulutustoimikunnan jäsen

Julkaisut
• Työllistyminen mikroyrittäjäksi kotipalvelualalle. 1996.
Työpoliittisia julkaisuja nro 149. Työministeriö. Härkki Taija.
• Employment, Family and Community Activities.
Country report – Finland. 1999.
• Vapaa-ajan palveluista arjen palveluihin.
Kotityöpalvelun vuosituhat – näkökulmia kehittämiseen.
2000. Helsingin yliopisto. Taloustieteen laitos.
Selvityksiä nro 9. Härkki Taija ja Raijas Anu.
• Employment, Family and Community Activities:
A New Balance For Women and Men. European Synthesis Report.
May 2000. Kahdeksan EU-maan tutkijayhteistyö, Taija Härkki Suomen tutkijana.
 Kotityöpalvelut ammatiksi. Oppikirja. 2007. SSTL julkaisuja.