18.12.2012

Passari-hankkeen toimijat kiittävät lämpimästi yhteistyökumppaneitaan
kuluneesta vuodesta ja toivottavat heille Rauhaisaa Joulunaikaa!

> Takaisin sivun alkuun

27.11.2012

Vuoden 2013 tavoitteena on juurruttaa työllistymispolku-toimintamalli osaksi Stadin aikuisopiston työelämän kehittämis- ja palvelutehtävää sekä levittää toimintamallia Uudenmaan alueella. Hankkeen oppilaitosyhteistyökumppaneita ovat Omnia Espoosta, Salpaus Lahdesta ja Tavastia Hämeenlinnasta. Ensimmäinen oppilaitosten yhteinen suunnittelupalaveri pidettiin eilen Hesote:ssa Vallilan yksikössä. Salpauksessa toimintamallia tullaan testaamaan sekä kotityöpalvelun että kaupan ja hallinnon aloilla, Omniassa kotityöpalvelu- ja kiinteistöpalvelualoilla, Tavastiassa kaupan- ja hallinnon-, kiinteistöpalvelualan- ja metalliteollisuuden toimialoilla. Hankkeen verkkosivuja tullaan hyödyntämään vuoden 2013 alusta kaikkien oppilaitosten hanketyön yhteisenä tiedotuskanavana.

> Takaisin sivun alkuun

21.11.2012

Passari – hankeseminaari pidettiin eilen Paasitornissa. Kiitokset luennoitsijoille ja aktiivisille osallistujille! Seminaarin ohjelma ja esitykset luettavissa linkistä 20.11.12 seminaari.

> Takaisin sivun alkuun

1.11.2012

RekryKoulutus kotityöpalvelualalle käynnistyi tänään sovitusti. Koulutuksessa aloitti 10 Passari-opiskelijaa, joille jokaiselle on löydetty hankkeen kautta yrityskontakti. Yrityksiä toimintamallin pilotoinnin toisessa vaiheessa on mukana 7. Koulutuksen laajuus on 12 opintoviikkoa, josta tietopuolista opetusta on 6 opintoviikkoa ja työharjoittelua 6 opintoviikkoa. Koulutuksen aikana opiskelijat perehtyvät yleisesti kotityöpalvelualaan ja opiskelevat alalla tarvittavia Kodin arjen avuksi -taitoja: kodin siivous ja tekstiilihuolto, kodin ruokahuolto, asiakkaan avustaminen ja asiointi, kodin teknisten laitteiden käyttö sekä kodin huoltotyöt ja piha-alueen hoito.

> Takaisin sivun alkuun

30.10.2012

Ensimmäisestä pilottiryhmän osalta tulokset ovat työllistymisen kannalta lupaavat: kymmenestä opiskelijasta kahdeksan työllistyi valmentavan koulutuksen jälkeen. Yksi Passari-opiskelija sai vakinaisen työpaikan työharjoitteluyrityksestään. Kolme opiskelijaa jatkaa opiskeluaan lähihoitajan ammattiin. Lue Mariannen onnistunut polku työelämään Aikuiskoulutuksen verkkojulkaisun sivulta: Uudenlaista otetta hyvinvointialalle – Passari-hanke.

> Takaisin sivun alkuun

18.10.2012

Perinteinen Passari-hankeseminaari pidetään 20.11.2012 klo 8.30–15.00 Helsinki Congress Paasitornissa. Seminaarin aamupäivän teemana on rekrytointi ja iltapäivällä paneudutaan työllistymispolkumallin pilotointitulosten esittelyyn. Seminaari on maksuton. Kutsut hankkeen toimijoille ja verkostokumppaneille lähetetään viikon 43 aikana.

> Takaisin sivun alkuun

15.10.2012

Toisen pilotointiryhmän rekrytointi Helsingin TE-toimistoissa päättyi eilen 14.10.2012. Hakijoita RekryKoulutus kotityöpalvelualalle -koulutukseen oli noin 100, joista oppilaitoksen haastatteluihin kutsuttiin 40. Haastatteluihin osallistui 33 henkilöä ja yrityksiin jatkohaastatteluihin lähetettiin 25 hakijaa. Koulutus käynnistyy 1.11.2012 ja on laajuudeltaan 12 opintoviikkoa, joka pitää sisällään 6 opintoviikkoa tietopuolista opetusta kodin arjen avuksi työtehtäviin ja 6 opintoviikkoa työharjoittelua kotityöpalvelualan yrityksessä tai kodinomaisessa laitoksessa.

> Takaisin sivun alkuun

8.10.2012

Uudenmaan ELY-keskus on myöntänyt jatkorahoituksen PASSARI – työllistymispolun kautta työelämään ja uuteen ammattiin -hankkeelle vuodelle 2013. Asiantuntija-arviointien mukaan hanke edistää parhaiten työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän mukaista toimintaa. Hankkeen tavoitteena on juurruttaa työllistymispolkumalli osaksi Helsingin ammatillisten oppilaitosten työelämän kehittämis- ja palvelutoimintaa sekä levittää toimintamallia Uudenmaan alueella. Oppilaitosyhteistyökumppaneina tulevat toimimaan vuonna 2013 Omnia Espoosta, Salpaus Lahdesta ja Tavastia Hämeenlinnasta.

> Takaisin sivun alkuun

31.8.2012

Passari-hankkeen elokuun kuulumisia. RekrytointiKoulutus kotityöpalvelualalle -koulutuksen haku on käynnistynyt TE-toimistoissa sovitusti 1.8. jatkuen 14.10.2012 saakka. Passari-hankkeen vuoden 2013 tavoitteeksi on asetettu hankkeessa kehitetyn (2010–2011) työllistymispolkumallin juurruttaminen osaksi Helsingin kaupungin ammatillisten oppilaitosten työelämän kehittämis- ja palvelutoimintaa sekä toimintamallin levittäminen Uudenmaan alueella. Tavoitteiden saavuttamiseksi hankkeelle on anottu jatkorahoitusta Uudenmaan ELY-keskukselta yhteistyöoppilaitosten (Onmia, Salpaus, Tavastia) kanssa. Hankkeen toimintaa ja tuloksellisuutta tulee syksyn 2012 aikana arvioimaan tutkija Harri Kostilainen Diakonia-ammattikorkeakoulusta.

> Takaisin sivun alkuun

21.6.2012

Passari-hanke toivottaa kaikille verkostokumppaneilleen ja toimijoilleen Aurinkoista kesälomaa! – Elokuussa jatkamme työtämme toisen työllistymispolkumallin pilotointiryhmän rekrytoinnilla. Hakuaika RekryKoulutukseen käynnistyy TE-toimistoissa 1.8.2012. Koulutus ajoittuu 1.11.2012–31.1.2013 väliselle ajalle sisältäen 6 ov tietopuolista opetusta ja 6 ov työharjoittelua yrityksessä. Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiuksia kotityöpalvelualan työtehtäviin ja edistää hänen työllistymistään alan yrityksiin. Koulutus tukee myös jatko-opintomahdollisuuksia kotityöpalvelualan- ja kiinteistöhuoltoalan ammattilaiseksi tai lähihoitajaksi. Koulutuksen kohderyhmää ovat helsinkiläiset palkkatukityöhön oikeutetut työttömät, jotka haluavat työllistyä ihmisläheiseen käytännön työhön. Opiskelijalta edellytetään hyvää suomen kielen taitoa ja hyvää terveydentilaa. Koulutuksesta kiinnostuneita työnhakijoita pyydetään ottamaan yhteyttä oman alueensa Työ- ja elinkeinotoimistoon. Lisätietoa RekryKoulutuksesta

> Takaisin sivun alkuun

30.5.2012

Stiftelsen Blomsterfonden säätiön omistamat Käpylässä sijaitsevat hoitokodit lähtevät mukaan Passari -hankeyhteistyöhön. Monica Ståhl-Hindberg etsii syksyn RekryKoulutukseen kahta ruotsinkielen taitoista ikäihmisten hoivatyöstä aidosti kiinnostunutta työnhakijaa, joille säätiö on onnistuneen rekrytoinnin jälkeen tarjoamassa jatko-opintomahdollisuutta oppisopimuksella lähihoitajan ammattiin. Lisätietoa säätiöstä www.blomsterfonden.fi

> Takaisin sivun alkuun

22.5.2012

Passari-hanke on onnistunut rekrytoimaan kiinteistöhuoltoalan yrityksen yhteistyökumppanikseen. Kiinteistöhuolto Seppo Saksa Oy:n kanssa on tehty sopimus syksyn osalta kahdesta Passari-opiskelijasta, joille molemmille yritys on tarjoamassa jatkopolkua oppisopimuksella ammattiin.
Lisätietoa yrityksestä www.kiinteistohuoltosepposaksa.fi

> Takaisin sivun alkuun

27.4.2012

Passari-hankkeessa juhlistettiin ensimmäisen Passari-ryhmän valmentavan koulutuksen päättäjäisiä kakkukahvituksin ja todistusten jaoin. Kymmenestä Passari-opiskelijasta 9 sai todistuksen. Heistä 6:lla jatkuu työharjoittelu yrityksessä palkkatukityössä ja yksi Passareista sai vakinaisen työsuhteen eli yhteensä seitsemällä Passarilla polku johti työelämään. Useita oppisopimuksia on myös jatkossa syntymässä. Ryhmän koulutuksesta antama palaute oli varsin positiivista: koulutus on kokonaisuutena lisännyt ammattitaitoa ja koulutuksessa saatua oppia voi hyödyntää työelämässä.

Katso kuva: Oheisessa valokuvassa poseeraa sekä iloisia Passareita että Passarien valmentajia.

> Takaisin sivun alkuun

2.4.2012

Sivina Oy:n toimitusjohtajan Pasi Pietilän kanssa on sovittu, että yritys lähtee mukaan Passari-hankkeen yritysyhteistyökumppaniksi. Yritys osallistuu syksyn RekryKoulutukseen Helsingin toimipisteiden osalta.
Lisätietoa yrityksestä www.sivina.fi

> Takaisin sivun alkuun

21.3.2012

Passari-hankkeen toimesta järjestettiin eilen noin 50:lle alan yrittäjälle Sosiaalipalvelujen omavalvonta -koulutustilaisuus, jossa asiantuntijaluennoitisijana toimi Valviran yhteistyökouluttaja Taija Härkki. Taijan luentoesitykset Omavalvontaoppaineen luettavissa oheisten linkkien kautta. Koulutustilaisuuden alussa Eija Syrjälä esitteli yrittäjille Passari-työllistymispolkumallia ja toivotti uusia yrityskumppaneita mukaan mallin testaukseen. Ohessa tilaisuudessa pidetty Työllistymispolkumalli hyvinvointialalle -esitys. Hankeyhteistyöstä kiinnostuneita yrityksiä pyydetään ottamaan yhteyttä hankevetäjään toukokuun loppuun mennessä.
HESOTE 20.3.2012 Taija Härkki
MÄÄRÄYS 2012 Husso
OV-OPAS Husso-Ahonen-Haapala-Holma-Harkki-Lehtonen
TARKISTUSLISTA omavalvontasuunnitelman kokoamiseen
TYÖLLISTYMISPOLKUMALLI HYVINVOINTIALALLE 2

> Takaisin sivun alkuun

9.3.2012

Passari-hankkeen työllistymispolkumallia esiteltiin 6.3. pidetyssä Helsingin seudun Kauppakamarin Hyvinvoinnin II Ennakointikamari -seminaarissa.Seminaarin ansiokkaana panelistina toimi Passari-hankkeen yritysverkoston jäsen, toimitusjohtaja Anneli Hartwall Liikkuvat Palvelut Oy:stä. Pääset tutustumaan seminaarin ohjelmaan ja esityksiin oheisen linkin kautta:
Hyvinvoinnin II Ennakointikamari.
Linkki power-point esitykseen.

> Takaisin sivun alkuun

1.3.2012

TERVETULOA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTA -KOULUTUSTILAISUUTEEN!
"Laki yksityisistä sosiaalipalveluista" tuli voimaan 1.10.2011. Lain tuomat muutokset koskevat sosiaalipalveluja kuten asiakkaiden koteihin vietäviä palveluja ja niitä palveluja, jolloin asiakas tuodaan palveluiden luo kuten asumispalvelut. Passari-hankkeen toimesta järjestetään alan toimijoille "SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTA" -koulutustilaisuus.
Aika: 20.3. klo 12.30-15.30
Paikka: Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos, Vallilan toimipiste, Teollisuuskatu 23, 00510 Helsinki Auditorio, 1. krs.
Kouluttajana Valviran omavalvontaoppaan kirjoittajatiimin jäsen ja Valviran valtuuttama kouluttaja Taija Härkki.
Ilmoittautuminen tarjoilujen takia viimeistään 9.3. mennessä Eija Syrjälälle sähköpostitse eija.syrjala(at)edu.hel.fi.
Koulutus on ilmainen.

> Takaisin sivun alkuun

14.2.2012

Passari-työllistymispolkumallin pilotointi käynnistyi suunnitelman mukaisesti valmentavalla koulutuksella 30.1.2012. Polulle lähti kymmenen Passari-opiskelijaa, joille jokaiselle on löydetty hankkeen kautta yrityskontakti. Yrityksiä pilotoinnin ensimmäisessä vaiheessa on mukana 8. Valmentava koulutus (12 opintoviikkoa) ajoittuu 30.1.–30.4.2012 väliselle ajalle sisältäen sekä tietopuolista opetusta Helsingin kaupungin ammatillisissa oppilaitoksissa (Hesote, Helpa, Heltech) ja työharjoittelua alan yrityksessä.
Koulutuksen aikana opiskelijat perehtyvät yleisesti kotityöpalvelualaan ja opiskelevat alalla tarvittavia "kodin arjen avuksi" -taitoja: kodin siivous ja tekstiilihuolto, kodin ruokahuolto, asiakkaan avustamine ja asiointi, kodin teknisten laitteiden käyttö sekä kodin huoltotyöt ja piha-alueen hoito.
Työllistymistä alan yritykseen edistetään palkkatuen avulla. Kevään aikana rekrytoimme hankkeeseen lisää alan yrityksiä mm. alan yritysseminaarin avulla.

Valmentavan koulutuksen 2. Passari-opiskelijaryhmän rekrytointi aloitetaan TE-toimistoissa elokuun alussa 2012. Valmentava koulutus alkaa marraskuussa 2012. Passari-työllistymispolusta kiiinnostuneita työnhakijoita pyydetään ottamaan elokuun alussa yhteyttä oman alueen työvoimatoimistoon.

> Takaisin sivun alkuun

> Takaisin etusivulle