Passari-hankkeen toimijat kiittävät lämpimästi yhteistyökumppaneitaan
kuluneesta vuodesta ja toivottavat heille Rauhaisaa Joulua!

3.12.2013

Paasitornissa vietettiin 3.12. tiistaina Passari-hankkeen päätösseminaaria.Hankkeen toimijat esittelivät hankkeen tuotoksia ja tuloksia sekä Taija Härkki pohti puheenvuorossaan alan tulevaisuuden haasteita. Seminaari päätteeksi Ritva Hakkarainen Invalidiliiton Asumispalvelut Oy:sta, Irma Väätäinen Hoitokoti Päiväkummusta, Hannele Sairanen Haapaniemen TE-toimistosta, Petri Kallionpää Stadin aikuisopistosta, Raili Nevala Koulutuskeskus Salpauksesta ja Harri Johansson Koillis-Helsingin Työ- ja Toiminta ry:sta miettivät paneelikeskustelussa keinoja alan tulevaisuuden haasteisiin vastaamiseksi. Paneelikeskustelu nauhoitettiin. Timo Mäkynen tulee hyödyntämään panelistien tuottamaa materiaalia osana opinnäytetyötään, jossa hänellä on tavoitteena kartoittaa työttömän työnhakijan työllistymistä edistäviä ja estäviä tekijöitä. Opinnäytetyö tullaan julkaisemaan hankkeen verkkosivuilla vuoden 2014 aikana.
Hankkeessa on tuotettu alan yritysten ja oppilaitosten, sekä työvoimahallinnon ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa yhteistyössä matalan kynnyksen työllistymispolkumalli. Mallia on testattu alan yritysten kanssa kahdella opiskelijaryhmällä. Pilotoinnin tulokset olivat loistavat: 80 % opiskelijoista sai työpaikan tai jatko-opiskelupaikan. Katso pilotti-ryhmien tulokset!
Pilotoinnin perusteella voidaan todeta, että malli tukee työtöntä työnhakijaa työllistymään alan yritykseen ja uuteen ammattiin opiskelussa. Etenkin oppisopimuksella uuteen ammattiin opiskelu näyttäisi olevan polulla kulkijalle työnhakijalle erittäin käyttökelpoinen väylä uuteen ammattiin jatkokouluttautumisessa. Malli sopii erittäin hyvin sekä ilman ammatillista tutkintoa oleville nuorille työnhakijoille että aikuisille rakennetyöttömyyden tuloksena työttömäksi jääneille alan vaihtajille. Malli on siis yhteiskunnallisesti ajankohtainen ja käyttökelpoinen. Malli ei tue yrittäjyyteen eikä takaa välttämättä opiskelijan kiinnittymistä työharjoitteluyritykseen.
Mallia on levitetty Espooseen, Lahteen ja Hämeenlinnaan. Mallia on hyödynnetty taloudenhallinnon toimialan vetovoimaisuuden parantamisessa. Malli tullaan vakiinnuttamaan Helsingissä Avoimen ammattiopiston koulutustarjontaan. Mallia hyödynnetään aikuiskoulutuksen ammatillisen lisäkoulutuksen suunnittelussa ja uusien työelämän tarpeisiin vastaavien palvelutuotteiden kehittämisessä.

> Takaisin sivun alkuun

> Takaisin etusivulle

2.11.2013

Passari-työllistymispolun kautta työllistyy – Katso video!

> Takaisin sivun alkuun

> Takaisin etusivulle

1.11.2013

Passari-hankkeessa juhlistettiin kolmannen Passari-opiskelijaryhmän koulutuksen päättäjäisiä kakkukahvituksin ja todistusten jaoin. 13:sta opiskelijasta kaksi opiskelijaa sai vakinaisen työpaikan työharjoitteluyrityksestä, yksi opiskelija pääsi Helsingin kaupungin lähihoitajien oppisopimuskoulutusryhmään noin 400 hakijan joukosta, kaksi opiskelijaa aloitti opintonsa alan ammatillisessa koulutuksessa jo ennen tämän koulutuksen päättymistä ja muut opiskelijat ovat hakeutumassa vuoden alussa alkavaan hoiva-avustajan työvoimakoulutukseen. Ryhmän tutor-opettaja Tiina Relanderin mukaan Passari-täsmäkoulutukseen osallistuminen ja hyvä ryhmän yhteishenki innostivat ryhmän opiskelijoita hakeutumaan edelleen ammatilliseen koulutukseen.

> Takaisin sivun alkuun

> Takaisin etusivulle

12.8.2013

RekryKoulutus kotityöpalvelualalle käynnistyi tänään sovitusti. Koulutuksessa aloitti 13 Passari-opiskelijaa, joille jokaiselle on löydetty hankkeen kautta yrityskontakti. Koulutus järjestetään 7 alan yrityksen yhteishankintana. Koulutuksenkesto on kolme kuukautta, josta tietopuolista opetusta on 6 opintoviikkoa ja työharjoittelua 6 opintoviikkoa. Koulutuksen aikana opiskelijat perehtyvät yleisesti kotityöpalvelualaan ja opiskelevat alalla tarvittavia Kodin arjen avuksi -taitoja: kodin siivous ja tekstiilihuolto, kodin ruokahuolto, asiakkaan avustaminen ja asiointi, kodin teknisten laitteiden käyttö sekä kodin huoltotyöt ja piha-alueen hoito. Koulutuksen aikana opiskelijat suorittavat Palveluja kotiin -passin, Hygienia-passin ja EA-1 kortin.

> Takaisin sivun alkuun

> Takaisin etusivulle

25.6.2013

Passari-hanke toivottaa verkostokumppaneilleen ja toimijoilleen aurinkoista kesää! Syksyllä jatkamme yhteistyötä mm. kolmannen Passari-ryhmän koulutuksen käynnistyksellä. Hankkeen vastuuhenkilöistä Eija Syrjälä on lomalla 27.6.–31.7. välisen ajan. Syksyn koulutuksen organisointia hoitaa 27.6.–7.7. välisen ajan oppilaitosyhteistyökumppanistamme Omniasta lehtori Mia Kivelä – 1.8. alkaen taas Eija Syrjälä.


> Takaisin sivun alkuun

> Takaisin etusivulle

14.6.2013

Soveltuvuustesteihin osallistui 72 kutsutusta hakijasta 48 hakijaa. Yrityksiin haastatteluihin lähetettiin 26 hakijaa. Yritykset tekevät lopulliset opiskelijavalintansa kesäkuun loppuun mennessä – osa valinnoista ajoittuu heinäkuulle. Kahdeksan yritystä etsii RekryKoulutuksen kautta työntekijöitä yritykseensä. Koulutus alkaa 12.8. Jokaiselle koulutukseen valitulle opiskelijalle lähetetään kesän aikaan infokirje liittyen koulutukseen osallistumiseen.

> Takaisin sivun alkuun

> Takaisin etusivulle

7.6.2013

Haku RekryKoulutus kotityöpalvelualalle - koulutukseen päättyi TE-toimistoissa tänään. Hakijoita koulutukseen oli yhteensä 160, joista soveltuvuustesteihin oppilaitokseen kutsuttiin 72 hakijaa. Soveluvuustestit sisältävät haastattelun ja toimintakykytestin suorittamisen sekä maahanmuuttajataustaisilla hakijoilla lisäksi S2-kielitestaukseen osallistumisen.

> Takaisin sivun alkuun

> Takaisin etusivulle

27.5.2013

Yritysverkostossa muutoksia: Stiftelsen Blomsterfonden vetäytyy Passari-hankkeesta yritysfuusion takia ja Kirihu Oy lähtee kiinteistöhuoltoalan yrityksenä mukaan hanketoimintaan.

> Takaisin sivun alkuun

> Takaisin etusivulle

23.4.2013

RekryKoulutus kotityöpalvelualalle -koulutuksen haku on käynnistynyt tänään Helsingin ja Espoon alueen TE-toimistoissa. Kahdeksan alan yritystä etsii motivoituneita ja sitoutuneita työntekijöitä yritykseensä koulutuksen kautta. Koulutuksen kohderyhmää ovat helsinkiläiset ja espoolaiset työttömät, jotka haluavat työllistyä ihmisläheiseen käytännön työhön. Opiskelijalta edellytetään aidon motivaation lisäksi hyvää suomen kielen taitoa ja hyvää terveydentilaa. Koulutuksesta kiinnostuneita työnhakijoita pyydetään ottamaan yhteyttä oman alueensa Työ- ja elinkeinotoimistoon ja täyttämään sähköinen koulutushakemus www.mol.fi -sivuilla. Haku koulutukseen päättyy 7.6.

Hakijoiden ensimmäiset haastattelut ja alalle soveltuvuuden testaukset käynnistetään oppilaitoksessa jo 27.5. Kaikkia hakijoita ei kutsuta haastatteluun. Alalle soveltuvat lähetetään yrityshaastatteluihin, jotka ajoittuvat kesäkuulle. Opiskelijavalinnat päätetään kesäkuun loppuun mennessä. Jokaisella 12.8. koulutuksen aloittavalla opiskelijalla tulee olla yrityskontakti, jossa hän tulee suorittamaan koulutukseen sisältyvän työharjoittelunsa. Koulutus ajoittuu 12.8.–1.11.2013 väliselle ajalle. Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiuksia kotityöpalvelualan työtehtäviin ja edistää hänen työllistymistään alan yrityksiin. Koulutus tukee myös jatko-opintomahdollisuuksia kotityöpalvelualan- ja kiinteistöhuoltoalan ammattilaiseksi tai lähihoitajaksi.

Lisätietoa koulutuksesta: RekryKoulutus kotityöpalvelualalle -koulutusesitteestä

Lisätietoa yrityksistä

Tutustu Passari-tarinoihin työllistymispolulta


> Takaisin sivun alkuun

> Takaisin etusivulle

5.4.2013

Passari-hankkeen oppilaitosyhteistyökumppanit ja Edupoli jättivät Opetushallitukseen TYKE-hankkeisiin liittyvän yhteisen valtionavustushakemuksen. Hankehakemus liittyy Helsingin, Espoon, Hämeenlinnan ja Lahden alueen nuorten aikuisten työllistymisen edistämiseen. Hankkeen päätavoitteena olisi luoda alueelle työelämän ja koulutuksen järjestäjän välille käytännönläheinen yhteistyömalli, joka tukee yrittäjiä nuorten aikuisten työllistämisessä. Hankkeen osatavoitteiksi asetettiin: 1) rakentaa laaja yritysyhteistyöverkosto, jolla on uuden työvoiman tarvetta ja halua nuorten aikuisten työllistämiseen, 2) kartoittaa yritysverkoston koulutustarpeita liittyen nuorten aikuisten työvalmennukseen ja työpaikkaohjaamiseen, 3) suunnitella ja toteuttaa yrittäjien tarpeisiin vastaavaa koulutusta, 4) tukea uutta työvoimaa tarvitsevan yrittäjän ja työtä etsivän nuoren työnhakijan kohtaantumista ja 5) kehittää tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntäviä yhteistyömuotoja osaksi yhteistyömallia.

> Takaisin sivun alkuun

> Takaisin etusivulle

2.4.2013

Omasiivous Oy ja Osuuskunta Sortso liittyivät mukaan Passari-hankkeen yritysyhteistyökumppaneihin Espoosta. He etsivät kotityöpalvelualan työtehtäviin motivoituneita työntekijöitä.

> Takaisin sivun alkuun

> Takaisin etusivulle

21.3.2013

Passari-hankkeen oppilaitosyhteistyökumppanit kokoontuivat Lahdessa. Kokouksessa esiteltiin ja käytiin keskustelua kunkin oppilaitoksen hanketyöstä. Mia Kivelä kertoi Omnian yritysyhteistyökumppaneiden rekrytointi tilanteesta ja yhteistyöstä TE-toimiston kanssa. Inkeri Liimatainen Salpauksesta esitteli yritysyhteistyöstä Rantalainen Oy:n kanssa. Imagokysely tehty Lahdessa ja Hämeenlinnassa liiketalouden perustutkintoa suorittaville opiskelijoille tilitoimistoalan vetovoimaisuudesta ja työnhausta sekä taloushallinnon töiden tuntemuksesta. Lahden tilikeskus vierailee Lahdessa ja Hämeenlinnassa oppilaitoksissa kertomassa tilitoimistotyöstä maalis-huhtikuussa. Raili Nevala Salpauksesta esitteli Kotityöpalvelu ja siivousala tutuksi -koulutusta. Uusia rahoitusmuotoja Lahden kaupungin kanssa pitkäaikaistyöttömille kehitetään parhaillaan. Passari-hankkeen myötä kiinnitetään yritykset paremmin yhteistyöhön – yritysyhteistyökumppaneita on kymmenen. Kokouksessa keskusteltiin myös Opetushallituksen TYKE-valtionavustushausta. Kaikkia oppilaitoksia koskee Yhteiskuntatakuuseen liittyvä velvoite: tarve löytää yrityksiä, jotka tarjoaisivat nuorille työvalmennus- ja työharjoittelupaikkoja. Ongelmana toisaalta on löytää nuoret, jotka ovat vailla opiskelu- ja työpaikkaa, toisaalta löytää yrityksiä, joilla on uuden työvoiman tarve ja halu palkata nuoria töihin. Oppilaitokset päättivät yksimielisesti lähteä hakemaan valtionavustusta haastavaan TYKE-tehtäväänsä.

> Takaisin sivun alkuun

> Takaisin etusivulle

7.2.2013

Opetushallitus on asettanut hakuun valtionavustukset valtakunnallisiin työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän hankkeisiin. Hankkeiden tavoitteena on luoda uusia yhteistyömalleja ja kehittämiskumppanuuksia koulutuksen järjestäjän ja työelämän välille. Lisäksi hankeavustuksilla halutaan tukea koulutuksen järjestäjien asiakaslähtöistä työelämäosaamisen kehittämistä.

> Takaisin sivun alkuun

> Takaisin etusivulle

31.1.2013

Passari-hankkeessa juhlistettiin toisen Passari-pilottiryhmän koulutuksen päättäjäisiä kakkukahvituksin ja todistusten jaoin. Tulokset olivat loistavat! Kymmenestä opiskelijasta kaksi opiskelijaa sai vakinaisen työpaikan työharjoitteluyrityksestä, kuusi opiskelijaa työllistyy määräaikaiseen työsuhteeseen, yksi opiskelija sai koulutuksen aikana tiedon lähihoitajaopiskelupaikasta ja etsii parhaillaan oppisopimustyöpaikkaa – vain yksi opiskelija ei työllistynyt alalle terveydellisistä syistä. Ryhmän palaute koulutuksesta oli varsin positiivista: Koulutus on kokonaisuutena lisännyt ammattitaito ja koulutuksessa saatua oppia voi hyödyntää työelämässä.
Lainaus yhden Passari-opiskelijan kommentista: "Mielestäni tällainen koulutusmuoto on ehdottoman loistava tapa avata ovi työelämään ja rohkaista hankkimaan ammatti niillekin, jotka ovat tavalla tai toisella jääneet syrjään. MAHTAVAA!"

> Takaisin sivun alkuun

> Takaisin etusivulle

29.1.2013

Oppilaitosyhteistyökumppanit kokoontuivat Hämeenlinnassa. Ammattiopisto Tavastia on tammikuussa aloittanut yhteistyön Koulutuskeskus Salpauksen kanssa tilitoimisto-alan houkuttelevuuden lisäämiseen opetussuunnitelma-perusteisten merkonomi-opiskelijoiden keskuudessa. Ohjelmassa on kevään mittaan mielipide-tiedusteluja talous-hallinnon tehtävistä talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelman valinneille 1. vuoden merkonomiopiskelijoille.
Lahden tilikeskuksen toimitusjohtaja
Kimmo Martikainen on lupautunut keväällä pitämään sekä Lahden että Hämeenlinnan oppilaitoksissa infotilaisuudet 1. vuoden taloushallintoa valinneille merkonomiopiskelijoille. Kimmo Martikainen tulee esittelemään tilitoimistotyötä ja taloushallinnon työn tulevaisuuden visioita ja Rantalainen Oy:n toimintaa. Tarkoituksena on myös testata työllistymispolkumallia Hämeenlinna–Lahti sektorilla taloushallinnon toimialalle tilitoimiston henkilöstön rekrytoinnissa.
Espoossa kotityöpalvelu- ja kiinteistöhuoltoalan yritysyhteistyökumppaneiden rekrytointi on käynnistynyt. Syksyn Passari-koulutus pääkaupunkiseudulla tullaan järjestämään yhteistyössä Helsingin ja Espoon alueella, jotta yritysverkostoja saadaan laajemmin mukaan pääkaupunkiseudulta ja Passari-ryhmän koko saadaan nostettua 20 opiskelijaan.

> Takaisin sivun alkuun

> Takaisin etusivulle

14.1.2013

Työllistymispolkumallin kehittämistä ja testausta on arvioinut tutkija Harri Kostilainen Diakonia Ammattikorkeakoulusta hankkeessa tuotetun materiaalin perusteella. Arviointi-raportissaan (18.12.2012) hän toteaa, että hanke vastaa yhteiskunnassa oleviin ajankohtaisiin haasteisiin. Kodin piirissä tehtävien palvelujen kysyntä tulee kasvamaan voimakkaasti ja alan yritykset joutuvat kilpailemaan muiden alojen kanssa osaavasta työvoimasta. On siten tärkeää laajentaa alan rekrytointipotentiaalia – työllistymispolkumalli on tähän soveltuva malli. Kostilainen toteaa, että hankkeen tuloksena on syntynyt matalan kynnyksen työllisyyspolkumalli sisältäen verkostoja, aineistoja ja työvälineitä, joita voidaan suoraan soveltaa sekä toteutukseen osallistuneiden organisaatioiden toiminnassa että valtavirtaistamalla mallia laajemminkin. Mallin hyödyntämisessä hän näkee erilaisia, jopa samanaikaisia vaihtoehtoja: juurruttaa malli oppilaitoksen käytänteiksi valitulle kohderyhmille yhtenä oppilashankinnan väylänä tai erillinen, mutta jatkuvasti toteutettava työelämäpalvelu, joka saisi rahoituksensa vähintäänkin osittain työvoimahallinnon kautta. Toimintamalliin liitetty Palvelujen moniosaaja -ajatus ei arvioijan mielestä toteutunut ja yrittäjyyteen poluttautuminen ei lyhyen koulutuksen jälkeen ole ollut realistinen vaihtoehto.

> Takaisin sivun alkuun

> Takaisin etusivulle

7.1.2013

Vuoden 2013 osalta hankkeen tavoitteena on juurruttaa työllistymispolkumalli osaksi Stadin aikuisopiston työelämän kehittämis- ja palvelutoimintaa. Hanke-suunnitelmaan on kirjattu, että uuden kohderyhmän rekrytointi käynnistyy TE -toimistoissa maaliskuussa, yrittäjät valitsevat Passari-opiskelijansa kesäkuun alkuun mennessä ja koulutus käynnistyy 1.8. Toimintamallin juurruttamista tullaan pohtimaan 6.3. pidettävässä ohjausryhmän kokouksessa, jossa ovat edustettuina oppilaitos, yrittäjät, kolmas sektori, työvoimahallinto ja Helsingin kaupunki.
Vuoden 2013 osalta hankkeen tavoitteena on myös levittää työllistymispolkumallia Uudenmaan alueella. Hankkeen oppilaitosyhteistyö-kumppaneita ovat Omnian aikuisopisto www.omnia.fi Espoosta Koulutuskeskus Salpaus www.salpaus.fi Lahdesta ja Ammattiopisto Tavastia www.kktavastia.fi Hämeenlinnasta. Kukin oppilaitos on saanut Uudenmaan ELY-keskukselta rahoituksen TYKE-toiminnalleen. Passari-hankkeen verkkosivuja tullaan hyödyntämään kaikkien oppilaitosten yhteisenä tiedotusfoorumina.

> Takaisin sivun alkuun

> Takaisin etusivulle

2.1.2013

Helsingin kaupungin uusi ammatillinen oppilaitos Stadin ammattiopisto on aloittanut toimintansa 1. tammikuuta. Oppilaitokseen on yhdistetty kaikki kaupungin järjestämä nuorten ja aikuisten ammatillinen koulutus. Aikuiskoulutus on koottu uuteen oppi-laitokseen omaksi kokonaisuudekseen Stadin aikuisopistoksi.
Lisää aiheesta: www.stadinammattiopisto.fi

> Takaisin sivun alkuun

> Takaisin etusivulle